Nakupování na DOGG je vždy průhlédné. Veškeré informace o obchodních podmínkách, dopravě, platbě a vrácení a výměně zboží jsou k dispozici na této stránce anebo vám je ochotně sdělí náš obchodní tým.

Veškeré nakládání s Vašimi osobními údaji provádíme v souladu s platnou legislativou, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost DOGG.CZ s.r.o. IČ 03852881 se sídlem v Praze (dále jen: „správce“).
2. Kontaktní údaje správce jsou:
Pekařova 838/2a,181 Praha 8
email: info@dogg.cz
telefon: 607 641 141
3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

ZDROJ A KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky. Jedná se zpravidla o tyto údaje: jméno, příjmení, adresa, kontaktní údaje včetně telefonního čísla a e-mailu.
2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
1. plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR;
2. oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR;
3. udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pro konkrétní účely zpracování (zejména se zasíláním obchodních sdělení a newsletterů, registrací do věrnostního programu), v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

Účelem zpracování osobních údajů je
1. vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit;
2. zasílání obchodních sdělení a související marketingové aktivity (typicky analýza Vašich preferencí a zobrazování odpovídajícího obsahu či zobrazování reklam na jiných webových stránkách, tzv. remarketing);
3. umožnění členství zákazníka ve věrnostním programu v případě registrace do věrnostního programu zejména možnost snažšího využívání některých funkcí eshopu, možnost hodnotit a komentovat produkty nabízené eshopem a možnost nakupovat se slevou dle podmínek věrnostního programu;
4. možnost kontaktovat Vás v případě výhry v soutěžích (v e-shopu či na sociálních sítích) pro doručení výhry;
5. za účelem efektivní reklamy užívá naše organizace cookies údaje o návštěvě webových stránek. Zpracování je možné pouze na základě Vašeho souhlasu s používáním příslušných cookies.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

Správce uchovává osobní údaje
1. po dobu nezbytně nutnou pokud jsou data zpracovávána pro účel realizace práv a povinností z kupní smlouvy uzavírané mezi kupujícím a prodávajícím, k vypořádání případných práv kupujícího z vadného plnění, ke splnění daňové povinnosi apod.
2. po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, účasti ve věrnostním programu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou dopravci a konzultační společnosti v oblasti internetového obchodu
1. podílející se na dodání zboží / služeb;
2. zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu;
3. zajišťující marketingové služby;
4. zajišťující mailingové služby související se zasíláním newsletteru;
5. zajišťující účetní a daňové služby.

VAŠE PRÁVA

Za podmínek stanovených v GDPR máte
1. právo na přístup ke svým osobním údajům;
2. právo na opravu osobních údajů popřípadě omezení zpracování;
3. právo na výmaz osobních údajů;
4. právo vznést námitku proti zpracování;
5. právo na přenositelnost údajů;
6. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce gdpr@dogg.cz.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018